Flatene skule ligg på Ytre Hafstad i Førde kommune.
Skulen vart bygd i 1997 og er ein 1-4 skule.
Det går 215 elevar ved skulen. 173 av desse har SFO-tilbod.

Flatene skule
Flatene 50
6814 Førde
57 72 08 20

Foreldreutvalget for grunnskuleopplæringa

Abonnere på nytt frå www.flatene.no? Registrer deg her.
Di Epost-adresse:

Informasjon frå skule og SFO

Invitasjon frå Sunnfjord Museum

Skulen har motteke plakat frå Sunnfjord Museum der dei inviterar familiar og SFO til Museet no i haustferien. Les meir om dette under fana fritid. Der vil de og finne plakaten som de kan laste ned
01.10.2014

Oversikt gymsalen

Etter haustferien, fom måndag 13 oktober, startar vi opp med faste treningstider i gymsalen på ettermiddag og kveldstid.
Les meir »   29.09.2014

Informasjonsmøte angåande målingar av radon på Flatene skule

Det vert orienteringsmøte for føresette og tilsette torsdag 2/10 kl 19:00 der Jan Helge Dale vert med for å informere. Møte vert i gymsalen på skulen.
28.09.2014

Radonmålingar i kommunale bygningar i Førde

Vinteren 2014 har det blitt målt radonverdiar i alle kommunale bygningar i Førde. I nokre av desse kommunale bygningane er det verdiar som er over det som er anbefalt frå Folkehelseinstituttet. Ein av desse bygningane er Flatene skule. Etter samtalar med Folkehelseinstituttet og Jan Helge Dale som er knytt til den interkommunale folkehelseavdelinga, er det ikkje grunnlag for å stengje nokre rom. Det skal gjerast nye målingar for å vurdere om ein lyt gjere nye tiltak som til dømes å auke ventilasjon i bygga. For å informere meir om kva som skal skje vidare, vert det kalla inn til orienteringsmøte for føresette og tilsette torsdag 2/10 kl 19 der Jan Helge Dale vert med for å informere.
25.09.2014

Nasjonal Brannvernveke

15.-21.september er nasjonal brannvernveke. Brannvernveka vert arrangert av If, Brannvernforeninga, DSB og brannvesenet. Førde Brannstasjon har ope for alle laurdag 20.september kl 10 - 14. Då får du lære meir om brann og sikkerheit, delta i konkurransar, prøvesitje brannbil og mykje anna. Det vert varsla brannøving på skulen onsdag 17.september. ​​​​
15.09.2014

BlimE-dans

Her kan du lære deg årets BlimE-dans.
Les meir »   12.09.2014

Haustferie veke 41

Alle barn med A-E tilbod som ynskjer ferieSFO i haustferien må melde seg på/ søkje om plass. Skjema finn de under Flatene SFO, søknadsskjema. De kan òg få skjema på SFO.
08.09.2014

Manifest mot mobbing - vaksne skapar venskap

Tema for årets kampanje er vennskap på nett. Ved å arbeide saman for eit godt oppvekst- og læringsmiljø kan alle vaksne vere med på å fremje gode relasjonar og eit inkluderande felleskap.
Les meir »   05.09.2014

RSS

Pålogging Ny Fronter

Lenkjeportal for digitale ressursar.

Nyttig søkjemotor på nett for born.

Mikroverkstedet (MV)

Her kan du bruke pedagogiske program frå MV.

Bestilling av skulemjølk 2014-2015

Bruk vett på nett

Nyttige råd om bruk av media
Pålogging gammal Fronter
Brukernavn:
Passord:
Språk: