Flatene skule ligg på Ytre Hafstad i Førde kommune.
Skulen vart bygd i 1997 og er ein 1-4 skule.
Det går 215 elevar ved skulen. 173 av desse har SFO-tilbod.

Flatene skule
Flatene 50
6814 Førde
57 72 08 20

Foreldreutvalget for grunnskuleopplæringa

Abonnere på nytt frå www.flatene.no? Registrer deg her.
Di Epost-adresse:

Informasjon frå skule og SFO

Nasjonal Brannvernveke

15.-21.september er nasjonal brannvernveke. Brannvernveka vert arrangert av If, Brannvernforeninga, DSB og brannvesenet. Førde Brannstasjon har ope for alle laurdag 20.september kl 10 - 14. Då får du lære meir om brann og sikkerheit, delta i konkurransar, prøvesitje brannbil og mykje anna. Det vert varsla brannøving på skulen onsdag 17.september. ​​​​
15.09.2014

Haustferie veke 41

Alle barn med A-E tilbod som ynskjer ferieSFO i haustferien må melde seg på/ søkje om plass. Skjema finn de under Flatene SFO, søknadsskjema. De kan òg få skjema på SFO.
08.09.2014

Manifest mot mobbing - vaksne skapar venskap

Tema for årets kampanje er vennskap på nett. Ved å arbeide saman for eit godt oppvekst- og læringsmiljø kan alle vaksne vere med på å fremje gode relasjonar og eit inkluderande felleskap.
Les meir »   05.09.2014

Nasjonal aksjonshelg mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrar alle skular og barnehagar i landet til å delta på aksjon mot hodelus som organisasjonen Lusfri Norge arrangerar kvart år. I haust er helga 29. – 31.august aksjonshelg.
Les meir »   28.08.2014

RSS

Lenkjeportal for digitale ressursar.

Mikroverkstedet (MV)

Her kan du bruke pedagogiske program frå MV.

Bestilling av skulemjølk 2014-2015

Pålogging Ny Fronter

Pålogging gammal Fronter
Brukernavn:
Passord:
Språk:
 

Bruk vett på nett

Nyttige råd om bruk av media

Nyttig søkjemotor på nett for born.