Flatene skule ligg på Ytre Hafstad i Førde kommune.
Skulen vart bygd i 1997 og er ein 1-4 skule.
Det går 215 elevar ved skulen. 173 av desse har SFO-tilbod.

Flatene skule
Flatene 50
6814 Førde
57 72 08 20

Foreldreutvalget for grunnskuleopplæringa

Abonnere på nytt frå www.flatene.no? Registrer deg her.
Di Epost-adresse:

Informasjon frå skule og SFO

Nasjonal aksjonshelg mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrar alle skular og barnehagar i landet til å delta på aksjon mot hodelus som organisasjonen Lusfri Norge arrangerar kvart år. I haust er helga 29. – 31.august aksjonshelg.
Les meir »   28.08.2014

Invitasjon til foreldremøter

Elevane har i dag fått med seg invitasjon til foreldremøte. 1. og 2.steget har møte måndag 1.september kl 18:00 - 20:00 3. og 4.steget har møte tysdag 2.september kl 18:00 - 20:00. 1. og 2.steget møter i gymsalen, 3. og 4.steget møter i klasseromma. De finn invitasjonen og som fil på stegsida. Vel møtt.
25.08.2014

Elektroniske skysskort

Fylkeskommunen har innført elektronisk skysskort for elevar som har rett til skuleskyss. Under fana SKULE og INFOMASJON OG SKJEMA finn de eit scanna eksemplar av informasjonen som er sendt til skulen og heimane omkring ordninga.
Les meir »   21.08.2014

Fritidsaktivitetar - rutinar og informasjon

Under fana Fritid vil de no finne informasjon omkring fritidsaktivitetar som vi blir bedt om å formiddle her på skulen. Vi legg all informasjon under denne fana. Elevane vil ikkje få tilsendt informasjon heim i sekken.
21.08.2014

RSS

Lenkjeportal for digitale ressursar.

Mikroverkstedet (MV)

Her kan du bruke pedagogiske program frå MV.

Bestilling av skulemjølk 2014-2015

Pålogging Ny Fronter

Pålogging gammal Fronter
Brukernavn:
Passord:
Språk:
 

Bruk vett på nett

Nyttige råd om bruk av media

Nyttig søkjemotor på nett for born.